Get Adobe Flash player

Urukurikirane rw'ibihe

1932 Igenekerezo rya 10 Nzero :  ivuka ry’umuganwa Rwagasore
1938 Rwagasore atangura amashuri
1945 Amashure yisumbuye  i  Astrida ( Rwanda)
1946 Ububirigi buhabwa ububasha  n’ishirahamwe ONU bwo kurongora intara ya Ruanda-Urundi
1952 Rwagasore aja kwiga kaminuza mu Bubirigi (i Anvers na Louvain)
1955 Yohani Paulo Harroy ashika  mu Burundi, aje gutwara intara ya Ruanda-Urundi
1956 Rwagasore asaba ko hoshirwaho  ibwirizwa nshingiro ry’Umurundi
1957 Mirerekano na Rwagasore batanguza umugambi w’amakoperative
1958 Hashingwa umugambwe UPRONA. Rwagasore aca aba umuhanuzi mukuru
1960 Haba amatora ya mbere yo ku rwego rw’amakomine. Igihe ayo matora yariko araba, Rwagasore yari apfungiwe ic’amaso i Bururi.
1961 Umugambwe UPRONA utahukana intsinzi mu matoray’abashingamateka. Rwagasore agenwa kuba umushikirangoma wa mbere w’Uburundi kandi aca asabwa gushinga Reta.
1961 Kuwa 13 Gitugutu: Igandagurwa rya Rwagasore mu nzuy’uburiro yitwa Tanganyika i Bujumbura.Yari amaze imisi 25 gusa ari ku butegetsi.
1962 Mu rubanza rwa mbere umugereki Yohani Kageorgis acirwa urwo gupfa kuko ari we yarashe. Abo bari bafatanije baronka ibindi bihano.
1962 Kuwa 30 Ruheshi: inyongwa rya Yohani Kageorgis mw’ibohero rya Mpimba
1962 Kuwa 1 Mukakaro : Uburundi buronka intahe yo kwikukira
1962 Urubanza rw'abagirizwa igandagurwa rwarasubiwemwo
1963 Urubanza rwo gupfa rw'abantu batanu mu bagize umugambi wo kugandagura Rwagasore rwemezwa kuwa 05 Nzero 1963 na Sentare nkuru isubiramwo imanza
1963 Kuwa 15 Nzero: inyongwa rya batanu mu bagize uruhara mw’igandagurwa rya Rwagasore muri stade i Gitega.
 
Rwagasore: vie, COMBAT, ESPOIR a 2012 La Benevolencija Bujumbura production directed by Justine Bitagoye & Pascal Capitola